Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ trọng sa vùng Tân Thắng - Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/25.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu