Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ phân bố sa khoáng Titan - Zircon ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/500.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu