Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

PL 23.4 Độ bão hòa dầu, khí thời điểm hiện tại tuyến S14

Thông tin chi tiết

Bể Cửu Long

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu