Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ phân bố sa khoáng Titan - Zircon dải ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/200.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu