Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ độ sâu đáy biển

Thông tin chi tiết

Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

9

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2007-2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu