Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ cấu trúc địa chất và dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lý

Thông tin chi tiết

Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

2

Tỉ lệ

1/100.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2006-2009

File tài liệu

Liên kết dữ liệu