Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ địa chất - khoáng sản

Thông tin chi tiết

Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

3

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2001-2006

File tài liệu

Liên kết dữ liệu