Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Cột địa tầng tổng hợp lỗ khoan

Thông tin chi tiết

Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

18

Tỉ lệ

1/100

Thuộc dự án

Thông tin khác

2001-2006

File tài liệu

Liên kết dữ liệu