Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tập bản vẽ A0 tỷ lệ 1:5000

Thông tin chi tiết

Sông Hậu- Cửu L:ong

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Tờ

Số lượng

20

Tỉ lệ

1/5.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2009

File tài liệu

Liên kết dữ liệu