Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ HTSDĐ năm 2005 huyện U Minh

Thông tin chi tiết

Cà Mau

Định dạng

.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

4

Tỉ lệ

1:25.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2005

File tài liệu

Liên kết dữ liệu