Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ HTSD đất năm 2010 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Vũng Tàu

Định dạng

.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

4

Tỉ lệ

1:50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu