Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Luật tài nguyên nước

Thông tin chi tiết

Các nội dung về luật biển, hàng hải, bảo vệ môi trường biển, khai thác khoáng sản biển, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, phân định và tăng cường hợp tác trên biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

29

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1998

File tài liệu

Liên kết dữ liệu