Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969 (TONNAGE 69)_Bản dịch

Thông tin chi tiết

Các công ước quốc tế, Thỏa thuận, Hiệp định liên quan đến hoạt động hàng hải Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

44

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1969

File tài liệu

Liên kết dữ liệu