Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thoả thuận thực hiện các điều khoản của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 liên quan đến bảo tồn và quản lý các đàn cá lưỡng cư và di cư xa_Bản dịch

Thông tin chi tiết

Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế )

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

49

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1995

File tài liệu

Liên kết dữ liệu