Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

C-49-37-A

Thông tin chi tiết

nghetinh-2009

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2009

File tài liệu

Liên kết dữ liệu