Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Kết quả kháo sát thăm dò Cát trắng Khương Đại, Núi Thành, Quảng Nam - Đà Nẵng

Thông tin chi tiết

Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển

Định dạng

.dgn; . wor

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

4

Tỉ lệ

1/2000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1995

File tài liệu

Liên kết dữ liệu