Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thăm dò tỉ mỉ Cát trắng Thủy Triều, Cam Ranh, Phú Khánh

Thông tin chi tiết

Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển

Định dạng

.dgn; . wor

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

20

Tỉ lệ

1/2000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1977-1981

File tài liệu

Liên kết dữ liệu