Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Cát Vân Hải, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Thông tin chi tiết

Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển

Định dạng

.dgn; . wor

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

19

Tỉ lệ

1/5000; 1/2000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1975-1976

File tài liệu

Liên kết dữ liệu