Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tính trữ lượng mỏ Cát Vân Hải, Quảng Ninh

Thông tin chi tiết

Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển

Định dạng

.dgn; . wor

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

25

Tỉ lệ

1/5000; 1/2000;

Thuộc dự án

Thông tin khác

1961

File tài liệu

Liên kết dữ liệu