Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Điều tra Địa chất thuỷ văn, Địa chất công trình và tìm kiếm nguồn nước quần đảo Hải Tặc .

Thông tin chi tiết

Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo

Định dạng

.dgn; . wor

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

8

Tỉ lệ

1/10.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1998

File tài liệu

Liên kết dữ liệu