Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa Lớn tỷ lệ 1/10.000

Thông tin chi tiết

Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK13

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

70

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu