Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo thuyết minh bản đồ địa mạo vùng biển các bãi DKI tỷ lệ 1/10.000 và 1/100.000

Thông tin chi tiết

Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK9

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

49

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu