Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra,đánh giá và dự báo ô nhiễm môi trường các vùng biển: Vũng Áng, Cù Lao Chàm, cửa sông Thu Bồn, Chu Lai - Dung Quất và Đầm Thị Nại

Thông tin chi tiết

Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

451

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu