Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ mức độ tích lũy các chất ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm theo dị thường tổng trong môi trường trầm tích năm vùng trọng điểm: cửa Ba Lạt, vịnh Đà Nẵng, vịnh Rạch Giá tỷ lệ 1:50.000; cửa Bảy Hạp, vịnh Hạ Long tỷ lệ 1:100.000

Thông tin chi tiết

Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

56

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu