Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước tỉ lệ 1/50.000

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

141

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2007

File tài liệu

Liên kết dữ liệu