Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề lập bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

22

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2008

File tài liệu

Liên kết dữ liệu