Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

báo cáo chuyên đề về tài nguyên môi trường vịnh Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

28

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2008

File tài liệu

Liên kết dữ liệu