Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

E-48-9-D

Thông tin chi tiết

Ninh Bình - Thanh Hóa - 2002

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2002

File tài liệu

Liên kết dữ liệu