Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục cho khai thác cát san lấp vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang Tỷ lệ 1/25.000

Thông tin chi tiết

Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

30

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2005

File tài liệu

Liên kết dữ liệu