Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo "Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hoà đến Bà Rịa-Vũng Tàu"

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hoà đến Bà Rịa-Vũng Tàu

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

171

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2008

File tài liệu

Liên kết dữ liệu