Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo đề án “Điều tra, đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế”

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

225

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2008

File tài liệu

Liên kết dữ liệu