Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 100.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 2005 - 2010 bằng ảnh viễn thám

Thông tin chi tiết

Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

38

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu