Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ địa chất sơ lược điểm Inmenit Long Hải

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th79

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/25.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1993

File tài liệu

Liên kết dữ liệu