Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thiết đồ khoan tay T204.208 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận

Thông tin chi tiết

Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2000

File tài liệu

Liên kết dữ liệu