Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thiết đồ khoan tay khu vực Tuy Phong 7

Thông tin chi tiết

Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

4

Tỉ lệ

0.076388889

Thuộc dự án

Thông tin khác

1966

File tài liệu

Liên kết dữ liệu