Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thiết đồ khoan tay tuyến 1122, 1130 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1122, 1130 “)

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

0.076388889

Thuộc dự án

Thông tin khác

1994

File tài liệu

Liên kết dữ liệu