Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ địa chất và tính trữ lượng khu Phú Dương

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/2.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1984

File tài liệu

Liên kết dữ liệu