Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Biểu đồ khí tượng khu vực Hàm Tân Thuận Hải

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/ 10.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1984

File tài liệu

Liên kết dữ liệu