Tên dự án

Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra và quản lý tài nguyên - môi trường, khí tượng thuỷ văn biển Việt Nam

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mã dự án

4

Giá

1

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...