Tên dự án

Điều tra, đánh giá ký sinh trùng gây hại và vi sinh vật trên các vùng biển Việt Nam nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển và sức khỏe cộng đồng

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Mã dự án

36

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...