Tên dự án

Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường các bãi bồi ven biển phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh quốc phòng

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Mã dự án

34

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...