Tên dự án

Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mã dự án

33

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...