Tên dự án

Xây dựng 3 trung tâm ứng  phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Quốc phòng

Mã dự án

17

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...