Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ địa mạo đáy biển vùng biển vịnh Quán Lan

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/200.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu