Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)

Thông tin chi tiết

Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/25.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2006

File tài liệu

Liên kết dữ liệu