Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.772, T.780, T.796, T.804, T812 khu Vĩnh Long - vùng Tuy Phong - Bình Thuận

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Ngang 1/2.000; Đứng 1/500

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu