Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Chí Công, Vùng Tuy Phong, Bình Thuận

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/10.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu