Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Cẩm Lĩnh - vùng Can Lộc - Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/10.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2008

File tài liệu

Liên kết dữ liệu