Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ HTSDĐ năm 2005 huyện Tân Thành

Thông tin chi tiết

Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng

.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

2

Tỉ lệ

1:25.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2005

File tài liệu

Liên kết dữ liệu