Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá trữ lượng có thể khai thác ở các khu vực điều tra chi tiết: Vùng Tân Thành – Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Định dạng

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

42

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu